Psykodynamisk terapi

Samtal som läker och utvecklar

Det är omöjligt att gå igenom ett helt liv utan några smärtsamma eller utmanande stunder. Det kan handla om att vi känner oss oroliga, nedstämda eller uppgivna. Det kan vara så att vi känner oss ensamma och längtar efter att träffa en partner. Vi kanske har gått igenom en traumatisk upplevelse och har svårt att ta oss vidare. Eller kanske har vi märkt att vi upprepar ett destruktivt beteende och inte vet hur vi ska bryta det. 

Psykodynamisk terapi syftar till att skapa en trygg plats där du och terapeuten tillsammans kan undersöka hur din inre värld av tankar och känslor påverkar samt till stor del skapar den yttre värld du lever i. I psykodynamisk terapi arbetar man bland annat med att medvetandegöra hur upplevelser från vår barndom kan skapa inre regler kring hur vi måste vara som människor. I vårt liv idag kanske vi märker att dessa regler vi nu internaliserat inte hjälper oss att skapa det liv och de relationer vi längtar efter utan istället leder till oro, relationssvårigheter, känslor av otillräcklighet eller bara en generell livsleda. Med hjälp av din terapeut kommer du få en ökad förståelse för dessa samband och även se om du vill börja utforska vem du är bortom dessa invanda regler och förhållningssätt. 

De flesta av oss kan i perioder fastna i invanda mönster som förhindrar oss från att ta oss framåt och dessa mönster kan vara svåra att förändra på egen hand. Psykodynamisk terapi kan hjälpa en se hur dessa mönster uppstått och hur de vidmakthålls idag samt vad som behövs för att börja förändra dem. För att en förändring ska kunna ske på allvar krävs det dels en intellektuell förståelse för sina svårigheter och hur vägen igenom dem ser ut men också en kroppslig och direkt upplevelse av hur man håller sig själv tillbaka och hur det känns när man börjar röra sig mer mot ett sannare och mer fritt liv. I terapin kommer vi jobba parallellt med dessa två delar så att du kan bli säkrare på din väg framåt. 

Vad gäller längd på terapin kan det skilja sig beroende på varför man söker terapi. Om det är ett tydligt och avskilt område där man märker att det ofta uppstår problem kanske det blir en kortare och mer fokuserad terapi på mellan 10 och 20 sessioner. Handlar det mer om att man vill förstå sig själv och sin inre värld bättre blir det ofta en längre terapi på ett eller flera år.  

Då den terapeutiska relationen är en stor del av den läkande processen i psykodynamisk terapi kan man ofta behöva träffa terapeuten för att se om just den kontakten känns rätt. Om du vill se om jag och min terapi är rätt för just dig kan du höra av dig för att boka in en första träff.